Confidentialitatea datelor

Confidentialitatea datelor

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC COILPROFIL SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Fara aceste date ne vom gasi in imposibilitatea de a raspunde cererii dumneavoastra si de a va furniza datele necesare. Conform notificarii inregistrate de SC Coilprofil la ANSPDCP sub numarul 2447, persoanelor inregistrate pe site-ul www.coilprofil.ro le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul la acces de date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Va multumim pentru intelegere si rabdare.